Statistikdatabasen
Tabell 6.11 - Andel kvinnor som tillfrågats om våldsutsatthet i samband med besök vid mödrahälsovård. År 2012 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

regioner Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Graviditetsregistret/mödrahälsovård, publicerad i SCB Jämställdhet.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-06-10
Kontakt
Matilda Sydvart, SCB
+46 010-479 63 44
matilda.sydvart@scb.se

Enhet
Andel kvinnor som tillfrågats om våldsutsatthet i samband med besök vid mödrahälsovård. Procent:
andel
Datatyp
Andel kvinnor som tillfrågats om våldsutsatthet i samband med besök vid mödrahälsovård. Procent:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Andel kvinnor som tillfrågats om våldsutsatthet i samband med besök vid mödrahälsovård. Procent:
Nej
Säsongsrensad
Andel kvinnor som tillfrågats om våldsutsatthet i samband med besök vid mödrahälsovård. Procent:
Nej
Skapad datum
2020-09-24
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
00000301