Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Tabell 3.41 - Barn 12-18 år, trivsel i skolan. År 2016-2017 - 2018-2019

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
Ja
2020-12-15
Antal:
antal
Könsfördelning i procent:
procent
Trivs mycket eller ganska bra i min klass, andel:
procent
Trivs mycket eller ganska bra i min klass, andel (osäkerhetstal):
procent
Trivs mycket bra i min klass, andel:
procent
Trivs mycket bra i min klass, andel (osäkerhetstal):
procent
Har minst en nära vän i klassen, andel:
procent
Har minst en nära vän i klassen, andel (osäkerhetstal):
procent
Det finns lärare som behandlar mig illa, andel:
procent
Det finns lärare som behandlar mig illa, andel (osäkerhetstal):
procent
Det finns elever som behandlar mig illa, andel:
procent
Det finns elever som behandlar mig illa, andel (osäkerhetstal):
procent
Skolkar minst en gång i månaden, 13-18 år, andel:
procent
Skolkar minst en gång i månaden, 13-18 år, andel (osäkerhetstal):
procent
Antal:
Flöde
Könsfördelning i procent:
Flöde
Trivs mycket eller ganska bra i min klass, andel:
Flöde
Trivs mycket eller ganska bra i min klass, andel (osäkerhetstal):
Flöde
Trivs mycket bra i min klass, andel:
Flöde
Trivs mycket bra i min klass, andel (osäkerhetstal):
Flöde
Har minst en nära vän i klassen, andel:
Flöde
Har minst en nära vän i klassen, andel (osäkerhetstal):
Flöde
Det finns lärare som behandlar mig illa, andel:
Flöde
Det finns lärare som behandlar mig illa, andel (osäkerhetstal):
Flöde
Det finns elever som behandlar mig illa, andel:
Flöde
Det finns elever som behandlar mig illa, andel (osäkerhetstal):
Flöde
Skolkar minst en gång i månaden, 13-18 år, andel:
Flöde
Skolkar minst en gång i månaden, 13-18 år, andel (osäkerhetstal):
Flöde
Antal:
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Trivs mycket eller ganska bra i min klass, andel:
Nej
Trivs mycket eller ganska bra i min klass, andel (osäkerhetstal):
Nej
Trivs mycket bra i min klass, andel:
Nej
Trivs mycket bra i min klass, andel (osäkerhetstal):
Nej
Har minst en nära vän i klassen, andel:
Nej
Har minst en nära vän i klassen, andel (osäkerhetstal):
Nej
Det finns lärare som behandlar mig illa, andel:
Nej
Det finns lärare som behandlar mig illa, andel (osäkerhetstal):
Nej
Det finns elever som behandlar mig illa, andel:
Nej
Det finns elever som behandlar mig illa, andel (osäkerhetstal):
Nej
Skolkar minst en gång i månaden, 13-18 år, andel:
Nej
Skolkar minst en gång i månaden, 13-18 år, andel (osäkerhetstal):
Nej
Antal:
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Trivs mycket eller ganska bra i min klass, andel:
Nej
Trivs mycket eller ganska bra i min klass, andel (osäkerhetstal):
Nej
Trivs mycket bra i min klass, andel:
Nej
Trivs mycket bra i min klass, andel (osäkerhetstal):
Nej
Har minst en nära vän i klassen, andel:
Nej
Har minst en nära vän i klassen, andel (osäkerhetstal):
Nej
Det finns lärare som behandlar mig illa, andel:
Nej
Det finns lärare som behandlar mig illa, andel (osäkerhetstal):
Nej
Det finns elever som behandlar mig illa, andel:
Nej
Det finns elever som behandlar mig illa, andel (osäkerhetstal):
Nej
Skolkar minst en gång i månaden, 13-18 år, andel:
Nej
Skolkar minst en gång i månaden, 13-18 år, andel (osäkerhetstal):
Nej
SCB
000003DZ
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 14

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Källa: Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet. Eftersom statistiken baseras på en urvalsundersökning har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade uppgifterna är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av skattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall, d.v.s. det intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller den riktiga procentandelen.