Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Tabell 3.37 - Kursdeltagare i icke-formell utbildning och andel efter anledningar att delta i kurser. År 2016

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
Nej
2019-12-17
Antal:
antal
Antal (osäkerhetstal):
antal
Andel efter anledning:
procent
Andel efter anledning (osäkerhetstal):
procent
Könsfördelning i procent:
procent
Könsfördelning i procent (osäkerhetstal):
procent
Antal:
Flöde
Antal (osäkerhetstal):
Flöde
Andel efter anledning:
Flöde
Andel efter anledning (osäkerhetstal):
Flöde
Könsfördelning i procent:
Flöde
Könsfördelning i procent (osäkerhetstal):
Flöde
Antal:
Nej
Antal (osäkerhetstal):
Nej
Andel efter anledning:
Nej
Andel efter anledning (osäkerhetstal):
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Könsfördelning i procent (osäkerhetstal):
Nej
Antal:
Nej
Antal (osäkerhetstal):
Nej
Andel efter anledning:
Nej
Andel efter anledning (osäkerhetstal):
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Könsfördelning i procent (osäkerhetstal):
Nej
SCB
000003DS
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanför att bättre kunna göra mitt jobb , för att förbättra karriärmöjligheter , minska risk att förlora arbetet ,

Valda 0 Totalt 14

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Källa: Adult Education Survey (AES), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet. Icke-formell utbildning är organiserade lärande aktiviteter som sker utanför det formella utbildningssystemet och inte leder till betyg/examen. Det ska finnas en instruktör/lärare/handledare till aktiviteten och de ska vara planerade i förväg. Eftersom statistiken baseras på en urvalsundersökning har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade uppgifterna är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av skattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall, d.v.s. det intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller den riktiga procentandelen.