Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Tabell 3.31 - Ungdomars etablering på arbetsmarknaden ett år efter avslutade gymnasiestudier efter svensk och utländsk bakgrund. År 2012 - 2020

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
Nej
2022-12-15
Antal:
antal
Könsfördelning i procent:
procent
Etablerad ställning, andel:
procent
Osäker ställning, andel:
procent
Svag ställning, andel:
procent
Högskolestudier, andel:
procent
Övriga studier, andel:
procent
Varken arbete eller studier, andel:
procent
Antal:
Flöde
Könsfördelning i procent:
Flöde
Etablerad ställning, andel:
Flöde
Osäker ställning, andel:
Flöde
Svag ställning, andel:
Flöde
Högskolestudier, andel:
Flöde
Övriga studier, andel:
Flöde
Varken arbete eller studier, andel:
Flöde
Antal:
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Etablerad ställning, andel:
Nej
Osäker ställning, andel:
Nej
Svag ställning, andel:
Nej
Högskolestudier, andel:
Nej
Övriga studier, andel:
Nej
Varken arbete eller studier, andel:
Nej
Antal:
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Etablerad ställning, andel:
Nej
Osäker ställning, andel:
Nej
Svag ställning, andel:
Nej
Högskolestudier, andel:
Nej
Övriga studier, andel:
Nej
Varken arbete eller studier, andel:
Nej
SCB
000003EK
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2012 , 2013 , 2014 ,

Valda 1 Totalt 9

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Källa: Skolverket och SCB, publicerad i SCB Jämställdhet. Personernas etableringsstatus är årsbaserad och totalräknad. Den klassificeras i sex olika kategorier utifrån individbaserade uppgifter från flera olika datakällor, t.ex. inkomstuppgifter från kontrolluppgiftssystemet, sysselsättningsregistret på SCB och Arbetsförmedlingens sökanderegister.
Nedan följer definitioner för personernas etableringsstatus (inkomstgränser gäller kalenderåret 2020):
Etablerad ställning på arbetsmarknaden Förvärvsinkomst på minst 211 200 kr, sysselsatt enligt sysselsättningsregistrets definition (november månad aktuellt år), inga händelser som indikerar arbetslöshet och inga händelser som indikerar arbetsmarknadspolitiska åtgärder som inte är att betrakta som sysselsättning.
Osäker ställning på arbetsmarknaden Förvärvsinkomst på minst 178 800 kr och upp till 211 200 kr. Vid inkomst av aktiv näringsverksamhet gäller ingen nedre inkomstgräns. Inte klassificerad som studerande. eller Förvärvsinkomst på minst 211 200 kr och under året förekomst av arbetslöshet (hel- eller deltid), arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller inte klassificerad som sysselsatt enligt sysselsättningsregistrets definition. Inte klassificerad som studerande.
Svag ställning på arbetsmarknaden Förvärvsinkomst upp till 178 800 kr. Inte klassificerad som studerande. eller Förvärvsinkomst på minst 178 800 kr och under året förekomst av heltidsarbetslöshet/arbetsmarknadspolitiska åtgärder som överstiger 274 dagar. Inte klassificerad som studerande.
Utanför arbetsmarknaden (varken arbetar eller studerar) Avsaknad av förvärvsinkomst aktuellt år. Inte klassificerad som studerande.
Högskolestuderande Registrerad på högskolans grundutbildning vårterminen eller höstterminen aktuellt år och erhållit någon form av studieersättning samma år. Inte klassificerad som etablerad på arbetsmarknaden.
Övriga studerande Erhållit någon form av studieersättning under aktuellt år. Inte klassificerad som etablerad på arbetsmarknaden eller högskolestuderande.