Statistikdatabasen
Tabell 3.2 - Meritvärde för elever som avslutat årskurs 9 efter svensk och utländsk bakgrund samt föräldrarnas utbildningsnivå. Läsår 2017/18 - 2018/19
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

svensk och utländsk bakgrund

Totalt 3 Valda

Sök

föräldrars utbildningsnivå Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

läsår Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Personer med okänd bakgrund ingår inte i redovisningen av svensk och utländsk bakgrund. Personer där föräldrarnas högsta utbildning är okänd ingår inte i redovisningen av föräldrarnas utbildningsnivå.
Elever på landstingsskolor ingår ej.
Källa: Skolverket och SCB, publicerad i SCB Jämställdhet.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Matilda Sydvart, SCB
+46 010-479 63 44
matilda.sydvart@scb.se

Enhet
Antal:
meritvärde
Datatyp
Antal:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Skapad datum
2020-09-24
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
00000368