Statistikdatabasen
Tabell 3.19 - Undervisande och forskande personal efter tjänstekategori. År 2017 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

tjänstekategori Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Universitetskanslersämbetet, publicerad i SCB Jämställdhet.
I gruppen annan forskande och undervisande personal utan doktorsexamen ingår annan forskande och undervisande personal för vilka uppgift om examen saknas.
Om en person har två anställningar med olika kategori, då räknas personen med en gång för varje anställningskategori men bara en gång på den aggregerade nivån samtlig personal.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
jamstalldhet@scb.se

Enhet
Antal:
antal
Procentuell fördelning efter tjänstekategori:
procent
Könsfördelning i procent:
procent
Datatyp
Antal:
Flöde
Procentuell fördelning efter tjänstekategori:
Flöde
Könsfördelning i procent:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Procentuell fördelning efter tjänstekategori:
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Procentuell fördelning efter tjänstekategori:
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Skapad datum
2020-11-26
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003DE