Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Tabell 3.18 - Doktorander efter försörjningstyp. År 2011 - 2021

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
Ja
2022-12-15
Antal:
antal
Procentuell fördelning efter försörjningstyp:
procent
Könsfördelning i procent:
procent
Antal:
Flöde
Procentuell fördelning efter försörjningstyp:
Flöde
Könsfördelning i procent:
Flöde
Antal:
Nej
Procentuell fördelning efter försörjningstyp:
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Antal:
Nej
Procentuell fördelning efter försörjningstyp:
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
SCB
000003D3
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanDTJ , HTJ , UBB ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2011 , 2012 , 2013 ,

Valda 1 Totalt 11

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Källa: Universitetskanslersämbetet, publicerad i SCB Jämställdhet. Uppgifterna är preliminära, på grund av viss eftersläpning i rapporteringen. En doktorand kan ha flera försörjningstyper.
Förklaring till försörjningstyperna:
DTJ – Anställning som doktorand vid ett universitet eller en högskola, oberoende av vem som finansierar anställningen.
HTJ – Annan anställning (än som doktorand) inom eget eller annat universitet/högskola som innebär att forskarutbildning kan bedrivas inom anställningen
UBB – Utbildningsbidrag
FTG – Företagsdoktorand, dvs. doktorand som är anställd vid ett företag (och får sin lön från företaget) och bedriver forskarutbildning inom anställningen.
USL – Anställning som läkare med utrymme att bedriva forskarutbildning inom anställningen.
AUH – Annan anställning utanför högskolan (än vid företag eller som läkare) som innebär att forskarutbildning kan bedrivas inom anställningen.
STP – Stipendium
ÖVR – Försörjning saknas, studiemedel eller yrkesverksamhet utan anknytning till forskarutbildningen.