Statistikdatabasen
Tabell 3.18 - Doktorander efter försörjningstyp. År 2017 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

försörjningstyp Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Universitetskanslersämbetet, publicerad i SCB Jämställdhet.
Uppgifterna är preliminära, på grund av viss eftersläpning i rapporteringen.
En doktorand kan ha flera försörjningstyper.
Förklaring till försörjningstyperna:
DTJ – Anställning som doktorand vid ett universitet eller en högskola, oberoende av vem som finansierar anställningen.
HTJ – Annan anställning (än som doktorand) inom eget eller annat universitet/högskola som innebär att forskarutbildning kan bedrivas inom anställningen
UBB – Utbildningsbidrag
FTG – Företagsdoktorand, dvs. doktorand som är anställd vid ett företag (och får sin lön från företaget) och bedriver forskarutbildning inom anställningen.
USL – Anställning som läkare med utrymme att bedriva forskarutbildning inom anställningen.
AUH – Annan anställning utanför högskolan (än vid företag eller som läkare) som innebär att forskarutbildning kan bedrivas inom anställningen.
STP – Stipendium
ÖVR – Försörjning saknas, studiemedel eller yrkesverksamhet utan anknytning till forskarutbildningen.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Matilda Sydvart, SCB
+46 010-479 63 44
matilda.sydvart@scb.se

Enhet
Antal:
antal
Procentuell fördelning efter försörjningstyp:
procent
Könsfördelning i procent:
procent
Datatyp
Antal:
Flöde
Procentuell fördelning efter försörjningstyp:
Flöde
Könsfördelning i procent:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Procentuell fördelning efter försörjningstyp:
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Procentuell fördelning efter försörjningstyp:
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003D3