Statistikdatabasen
Tabell 3.17 - Examinerade på forskarnivå efter forskningsämnesområde. År 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

forskarnivå Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

forskningsämnesområde Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Universitetskanslersämbetet, publicerad i SCB Jämställdhet.
Forskningsämnesområde enligt den nya klassifikationen Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 (1-siffernivå).

Den nya ämnesindelningen infördes i statistiken från 2011 och ersätter den tidigare indelningen enligt Nationell förteckning över forskningsämne.

Examinerade avser både licentiat- och doktorsexamen.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
jamstalldhet@scb.se

Enhet
Antal:
antal
Procentuell fördelning efter forskningsämnesområde:
procent
Könsfördelning i procent:
procent
Datatyp
Antal:
Flöde
Procentuell fördelning efter forskningsämnesområde:
Flöde
Könsfördelning i procent:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Procentuell fördelning efter forskningsämnesområde:
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Procentuell fördelning efter forskningsämnesområde:
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Skapad datum
2020-11-26
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003D7