Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Tabell 3.14 - Kursdeltagare på komvux efter utbildningsnivå och studieresultat. År 2007 - 2021

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
Ja
2022-12-15
Antal:
antal
Könsfördelning i procent:
procent
Antal:
Flöde
Könsfördelning i procent:
Flöde
Antal:
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Antal:
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
SCB
000003CC
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2007 , 2008 , 2009 ,

Valda 1 Totalt 15

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Källa: Skolverket, publicerad i SCB Jämställdhet. I och med att det sedan 2009 inte startas några nya påbyggnadsutbildningar inom komvux, utan endast påbörjade utbildningar slutförs, har Skolverket upphört med att publicera statistik över dessa.

Med kursdeltagare avses person som någon gång (minst en undervisningstimme) deltog i en kurs. En elev räknas som flera kursdeltagare om den deltog i mer än en kurs under perioden.

utbildningsnivå

Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk Utbildningsnomenklatur (SUN).