Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Tabell 3.11 - Avgångna från gymnasieskolan efter program eller anknytning till program. Läsår 2015/16 - 2021/22

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
Ja
2023-06-15
Antal:
antal
Könsfördelning i procent:
procent
Antal:
Flöde
Könsfördelning i procent:
Flöde
Antal:
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Antal:
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
SCB
000003C7
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanBarn och fritid (BF) , Bygg och anläggning (BA) , Ekonomi (EK) ,

Valda 0 Totalt 21

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2015/16 , 2016/17 , 2017/18 ,

Valda 1 Totalt 7

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Källa: Skolverket, publicerad i SCB Jämställdhet. Av alla nationella programmen på gymnasieskolan har endast fyra en jämn könsfördelning, dvs. 40–60 procent av vardera könet. Dessa är handel och administration, restaurang och livsmedel, ekonomi och naturvetenskapsprogrammet. Uppgifterna avser elever som slutfört ett fullständigt nationellt program i gymnasieskolan (2 500 poäng) och har tagit gymnasieexamen eller fått ett studiebevis där eleven blivit betygssatt (F-A) i sammanlagt 2 500 kurspoäng eller fler. Elever som tagit ut ett slutbetyg enligt lpf94 ingår inte. Från och med läsår 2020/21 inkluderas inte längre elever på gymnasieprogrammet International Baccalaureate i tabellen.