Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Tabell 1.6 - Könsfördelning i regering och regeringskansli efter befattning. År 1973 - 2023

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
Nej
2023-12-05
Regering och regeringskansli, könsfördelning i procent:
andel
Regering och regeringskansli, könsfördelning i procent:
Flöde
Regering och regeringskansli, könsfördelning i procent:
Nej
Regering och regeringskansli, könsfördelning i procent:
Nej
SCB
000002PZ
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1973 , 1985 , 1998 ,

Valda 1 Totalt 9

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Källa: Förvaltningsavdelningen, Regeringskansliet, publicerad i SCB Jämställdhet. Uppgifterna för 2019 avser januari. Uppgifterna för 2021 avser januari 2021 Uppgifterna för 2022 är framtagna per november 2022. Uppgifterna för 2023 är framtagna per november 2023.