Statistikdatabasen
Tabell 1.6 - Könsfördelning i regering och regeringskansli efter befattning. År 1973 - 2020
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

befattning Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Förvaltningsavdelningen, Regeringskansliet, publicerad i SCB Jämställdhet.
Uppgifterna för 2019 är framtagna för januari.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-06-12
Kontakt
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
jamstalldhet@scb.se

Enhet
Regering och regeringskansli, könsfördelning i procent:
andel
Datatyp
Regering och regeringskansli, könsfördelning i procent:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Regering och regeringskansli, könsfördelning i procent:
Nej
Säsongsrensad
Regering och regeringskansli, könsfördelning i procent:
Nej
Skapad datum
2020-11-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002PZ