Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Tabell 1.27 - Styrelsemedlemmar i aktiebolag efter antal styrelser de sitter i. År 2018 - 2021

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
Ja
2023-12-05
Styrelsemedlemmar, antal:
procent
Styrelsemedlemmar, könsfördelning i procent:
procent
Styrelsemedlemmar, antal:
Flöde
Styrelsemedlemmar, könsfördelning i procent:
Flöde
Styrelsemedlemmar, antal:
Nej
Styrelsemedlemmar, könsfördelning i procent:
Nej
Styrelsemedlemmar, antal:
Nej
Styrelsemedlemmar, könsfördelning i procent:
Nej
SCB
0000056J
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet. Varje enskilt värde är avrundat utifrån den egna entalsuppgiften, därav kan en summering av talen i tabellen avvika från uppgiften i tabellen. Tidsseriebrott, fr.o.m. referensår 2019 används en ny datakälla och metod för att ta fram statistiken. De månatliga arbetsgivardeklarationerna på individnivå (AGI) ersätter de årliga kontrolluppgifterna (KU) och förvärvsarbetande klassificeras numera efter utbetald lön i november. Mer information om förändringarna finns på www.scb.se/rams