Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Tabell 1.25 - Professorer vid universitet och högskolor, könsfördelning. År 2001 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
Ja
2023-12-05
Antal:
antal
Könsfördelning i procent:
andel
Antal:
Flöde
Könsfördelning i procent:
Flöde
Antal:
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Antal:
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
SCB
000002UV
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2001 , 2002 , 2003 ,

Valda 1 Totalt 22

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Källa: Personal vid universitet och högskolor, Universitetskanslersämbetet, publicerad i SCB Jämställdhet.