Statistikdatabasen
Tabell 1.24 - Myndighetschefer, könsfördelning. År 2018 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

befattning Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Budgetpropositionen för respektive år, Bilaga till UO 2, publicerad i SCB Jämställdhet.
Regeringen anställer rektorer vid statliga universitet och högskolor efter förslag från lärosätets styrelse.

I Övriga titlar ingår myndighetschefer med andra eller unika titlar såsom ombudsmän, direktörer, ordföranden samt rikspolischef, riksåklagare etc.

Totalen är inklusive vikarierande myndighetschefer.

Uppgifter för 2018 gäller från 1 november.
Uppgifter år 2019 gäller per den 5 september 2019.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
jamstalldhet@scb.se

Enhet
Antal:
antal
Könsfördelning i procent:
procent
Datatyp
Antal:
Flöde
Könsfördelning i procent:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Skapad datum
2020-11-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002UT