Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Tabell 1.24 - Myndighetschefer, könsfördelning. År 2018 - 2023

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
Nej
2023-12-05
Antal:
antal
Könsfördelning i procent:
procent
Antal:
Flöde
Könsfördelning i procent:
Flöde
Antal:
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Antal:
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
SCB
000002UT
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Källa: Budgetpropositionen respektive år, Bilaga till UO 2, publicerad i SCB Jämställdhet Regeringen anställer rektorer vid statliga universitet och högskolor efter förslag från lärosätets styrelse.

I Övriga titlar ingår myndighetschefer med andra eller unika titlar såsom ombudsmän, direktörer, ordföranden samt rikspolischef, riksåklagare etc.

Totalen är inklusive vikarierande myndighetschefer.

Uppgifter för 2018 gäller från 1 november.
Uppgifter år 2019 gäller per den 5 september 2019. Uppgifter för 2020 gäller per den 3 september. Uppgifter för 2021 gäller per den 3 sep 2021. Uppgifter för 2022 gäller per den 30 juni. Uppgifter för 2023 gäller per den 30 juni.