Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Tabell 1.23 - Ledamöter i statliga myndigheters styrelser och insynsråd. År 1991 - 2021

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
Nej
2022-12-15
Ledamöter i statliga myndigheters styrelser och insynsråd. Könsfördelning i procent:
andel
Ledamöter i statliga myndigheters styrelser och insynsråd. Könsfördelning i procent:
Flöde
Ledamöter i statliga myndigheters styrelser och insynsråd. Könsfördelning i procent:
Nej
Ledamöter i statliga myndigheters styrelser och insynsråd. Könsfördelning i procent:
Nej
SCB
000002UR
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1991 , 1993 , 1995 ,

Valda 1 Totalt 20

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Budgetpropositionen för respektive år, bilaga UO 13, publicerad i SCB jämställdhet. De olika kategorierna är inte varandra uteslutande. Ett och samma ledningsuppdrag kan ingå i mer än en av kategorierna.