Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Tabell 1.20 - Personer 16-84 år aktiva i politiska partier. År 1980 - 2020

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
Nej
2021-06-15
Personer aktiva i politiska partier, procent:
procent
Personer aktiva i politiska partier, procent (osäkerhetstal):
procent
Personer aktiva i politiska partier, procent:
Flöde
Personer aktiva i politiska partier, procent (osäkerhetstal):
Flöde
Personer aktiva i politiska partier, procent:
Nej
Personer aktiva i politiska partier, procent (osäkerhetstal):
Nej
Personer aktiva i politiska partier, procent:
Nej
Personer aktiva i politiska partier, procent (osäkerhetstal):
Nej
SCB
000002ZU
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan16-24 år , 25-34 år , 35-44 år ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1980 , 1981 , 1982 ,

Valda 1 Totalt 41

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet. Eftersom statistiken baseras på en urvalsundersökning har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade uppgifterna är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av skattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall, d.v.s. det intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller den riktiga procentandelen.