Statistikdatabasen
Tabell 1.19 - Förtroendevalda i fackliga organisationer 1973 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

facklig organisation Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

position Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Respektive organisation, publicerad i SCB Jämställdhet.
Fr.o.m. 2003 ingår Försäkringsanställdas förbund under ST.

Uppgifter om Förbundsordförande för SACO 1985 saknas. Data avser 1983.

Uppgifterna för LO avser 2018, uppgifterna för TCO och SACO avser 2019.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
jamstalldhet@scb.se

Enhet
Andel:
andel
Datatyp
Andel:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Andel:
Nej
Säsongsrensad
Andel:
Nej
Skapad datum
2020-11-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002ZP