Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Tabell 1.19 - Förtroendevalda i fackliga organisationer 1973 - 2022

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
Nej
2022-06-09
Andel:
andel
Andel:
Flöde
Andel:
Nej
Andel:
Nej
SCB
000002ZP
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Källa: Respektive organisation, publicerad i SCB Jämställdhet. Fr.o.m. 2003 ingår Försäkringsanställdas förbund under ST.
Uppgifter om Förbundsordförande för SACO 1985 saknas. Data avser 1983.