Statistikdatabasen
Tabell 1.15, 1.16, 1.17 - Styrelse och ledning i börsföretag, statligt hel- och delägda företag, samt affärsverk. År 2017 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

företagstyp Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

position Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa statliga företag: Finansdepartementet, Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande, respektive år, publicerad i SCB Jämställdhet.

Källa affärsverk: Respektive hemsida, publicerad i SCB Jämställdhet.

Källa börsföretag: Bolagsverket och SCB, publicerad i SCB Jämställdhet.
Uppgifterna är framtagna 2017-12-31

Avser Svenska börsnoterade bolag på Stockholmsbörsen (Large-, Mid-, och Small cap)
Styrelseordförande inkluderar funktionen OF
Verkställande direktör inkluderar funktioner som VD och EVD
Styrelseledamöter samtliga LE (inkl. VD, VVD, OF, VOF. Exkl. Arbetsrepresentanter)

Från och med 2017 redovisas endast en ordförande och en VD per företag.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-06-10
Kontakt
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
jamstalldhet@scb.se

Enhet
Antal:
antal
Andel:
andel
Datatyp
Antal:
Flöde
Andel:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Andel:
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Andel:
Nej
Skapad datum
2020-11-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002UO