Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Tabell 1.18 - Chefer i privat sektor efter typ av chef. År 2017 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
Ja
2023-12-05
Antal:
antal
Könsfördelning i procent:
procent
Antal (osäkerhetstal):
antal
Antal:
Flöde
Könsfördelning i procent:
Flöde
Antal (osäkerhetstal):
Flöde
Antal:
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Antal (osäkerhetstal):
Nej
Antal:
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Antal (osäkerhetstal):
Nej
SCB
000003RX
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanPolitiker, verkställande direktörer och högre ämbetsmän m.fl. , Chefer inom ekonomi, personal, marknadsföring och försäljning samt annan administration m.m. , Chefer inom IT, logistik, FoU, fastighetsbolag, bygg- och ingenjörsverksamhet samt tillverkning m.m. ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Källa: Lönestrukturstatistik, Medlingsinstitutet, publicerad i SCB Jämställdhet. Eftersom statistiken baseras på en urvalsundersökning har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade uppgifterna är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av skattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall, d.v.s. det intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller den riktiga procentandelen.