Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Tabell 1.7, 1.9 - Förtroendeuppdrag i kommuner och regioner efter organ. År 2015 - 2023

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
Nej
2024-03-28
Antal:
antal
Procentuell fördelning:
andel
Könsfördelning i procent:
andel
Antal:
Flöde
Procentuell fördelning:
Flöde
Könsfördelning i procent:
Flöde
Antal:
Nej
Procentuell fördelning:
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Antal:
Nej
Procentuell fördelning:
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
SCB
000003YR
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Källa: Undersökning om förtroendevalda i kommuner och landsting, SCB, publicerad i SCB Jämställdhet. Totalt sju kommuner (Dals-Ed, Karlshamn, Lerum, Robertsfors, Rättvik, Skurup och Ystad) skickade inte in uppgifter om förtroendeuppdrag som kunde användas i 2023 års undersökning. Därutöver är det 125 uppdrag i facknämnder som är vakanta eller saknar giltigt personnummer dessa ingår därmed inte heller i statistiken.