Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Tabell 1.14 - Svenska EU-parlamentariker. År 1995 - 2019

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
Nej
2020-06-10
Antal:
antal
Könsfördelning, procent:
andel
Antal:
Flöde
Könsfördelning, procent:
Flöde
Antal:
Nej
Könsfördelning, procent:
Nej
Antal:
Nej
Könsfördelning, procent:
Nej
SCB
000002FN
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1995 , 1999 , 2004 ,

Valda 1 Totalt 7

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

SCB:s undersökning om nominerade och valda i Europaparlamentsval, publicerad i SCB Jämställdhet. Efter att Lissabonfördraget trädde i kraft 1 december 2009 tilldelades Sverige ytterligare två mandat. Hösten 2011 hade alla medlemsländer ratificerat protokollet och de nya ledamöterna kunde tillträda i december 2011.