Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Tabell 1.12, 1.13 - Förtroendeuppdrag i kommuner och regioner efter position. År 2014 - 2019

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
Nej
2020-06-10
Förtroendeuppdrag, antal:
andel
Procentuell fördelning mellan positioner:
andel
Könsfördelning inom positioner:
andel
Förtroendeuppdrag, antal:
Flöde
Procentuell fördelning mellan positioner:
Flöde
Könsfördelning inom positioner:
Flöde
Förtroendeuppdrag, antal:
Nej
Procentuell fördelning mellan positioner:
Nej
Könsfördelning inom positioner:
Nej
Förtroendeuppdrag, antal:
Nej
Procentuell fördelning mellan positioner:
Nej
Könsfördelning inom positioner:
Nej
SCB
000001T1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Källa: Undersökning om förtroendevalda i kommuner och landsting, SCB, publicerad i SCB Jämställdhet.