Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Tabell 1.1 - Valdeltagande i allmänna val efter ålder. År 2014 - 2022

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
Nej
2023-06-15
Riksdagsval:
procent
Regionfullmäktigeval:
procent
Kommunfullmäktigeval:
procent
Riksdagsval:
Flöde
Regionfullmäktigeval:
Flöde
Kommunfullmäktigeval:
Flöde
Riksdagsval:
Nej
Regionfullmäktigeval:
Nej
Kommunfullmäktigeval:
Nej
Riksdagsval:
Nej
Regionfullmäktigeval:
Nej
Kommunfullmäktigeval:
Nej
SCB
000002EC
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Källa: Valdeltagarundersökningen, SCB, publicerad i SCB Jämställdhet. Uppgifterna om valdeltagande hos förstagångsväljare innefattar enbart svenska medborgare folkbokförda i Sverige.
Med ålder avses ålder vid valårets slut.