Statistikdatabasen
Tabell 4.10 - Andel personer 65 år och äldre i ordinärt boende som behöver och får hjälp varje vecka efter ålder och vårdgivare. År 2012-2013
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

mätvärde Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

hushållstyp Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

vårdgivare Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

årsintervall Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Med ordinärt boende menas ej servicehus eller institution.
Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Matilda Sydvart, SCB
+46 010-479 63 44
matilda.sydvart@scb.se

Enhet
Procent:
procent
Procent (osäkerhetstal):
procent
Datatyp
Procent:
Flöde
Procent (osäkerhetstal):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Procent:
Nej
Procent (osäkerhetstal):
Nej
Säsongsrensad
Procent:
Nej
Procent (osäkerhetstal):
Nej
Skapad datum
2020-09-24
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003LN