Statistikdatabasen
Tabell 4.5 - Tid för obetalt arbete för personer 20-64 år efter aktivitet. År 2010
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

aktivitet Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Tidsanvändningsundersökningen, SCB.
Uppgifterna från Tidsanvändningsundersökningen kan i vissa fall skilja sig något från tidigare publicerade uppgifter på grund av förändrad beräkningsmetod. Skillnader i skattningarna är i huvudsak marginella och påverkar inte beskrivningen av tidsanvändningen i Sverige och dess utveckling. Den nya beräkningsmetoden har införts i syfte att minska osäkerheten i skattningarna.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Matilda Sydvart, SCB
+46 010-479 63 44
matilda.sydvart@scb.se

Enhet
Timmar och minuter per vecka:
tid
Timmar och minuter per vecka (osäkerhetstal):
tid
Timmar per vecka, decimaltal:
tid
Timmar per vecka, decimaltal (osäkerhetstal):
tid
Datatyp
Timmar och minuter per vecka:
Flöde
Timmar och minuter per vecka (osäkerhetstal):
Flöde
Timmar per vecka, decimaltal:
Flöde
Timmar per vecka, decimaltal (osäkerhetstal):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Timmar och minuter per vecka:
Nej
Timmar och minuter per vecka (osäkerhetstal):
Nej
Timmar per vecka, decimaltal:
Nej
Timmar per vecka, decimaltal (osäkerhetstal):
Nej
Säsongsrensad
Timmar och minuter per vecka:
Nej
Timmar och minuter per vecka (osäkerhetstal):
Nej
Timmar per vecka, decimaltal:
Nej
Timmar per vecka, decimaltal (osäkerhetstal):
Nej
Skapad datum
2020-09-24
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003LC