Statistikdatabasen
Tabell 4.4 - Tid för obetalt arbete för personer 20-64 år efter livscykel. År 2010/11
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

livscykel Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år, delade Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Tidsanvändningsundersökningen, SCB.
Uppgifterna från Tidsanvändningsundersökningen kan i vissa fall skilja sig något från tidigare publicerade uppgifter på grund av förändrad beräkningsmetod. Skillnader i skattningarna är i huvudsak marginella och påverkar inte beskrivningen av tidsanvändningen i Sverige och dess utveckling. Den nya beräkningsmetoden har införts i syfte att minska osäkerheten i skattningarna.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Matilda Sydvart, SCB
+46 010-479 63 44
matilda.sydvart@scb.se

Enhet
Timmar och minuter per vecka:
tid
Timmar och minuter per vecka (osäkerhetstal):
tid
Timmar per vecka, decimaltal:
tid
Timmar per vecka, decimaltal (osäkerhetstal):
tid
Datatyp
Timmar och minuter per vecka:
Flöde
Timmar och minuter per vecka (osäkerhetstal):
Flöde
Timmar per vecka, decimaltal:
Flöde
Timmar per vecka, decimaltal (osäkerhetstal):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Timmar och minuter per vecka:
Nej
Timmar och minuter per vecka (osäkerhetstal):
Nej
Timmar per vecka, decimaltal:
Nej
Timmar per vecka, decimaltal (osäkerhetstal):
Nej
Säsongsrensad
Timmar och minuter per vecka:
Nej
Timmar och minuter per vecka (osäkerhetstal):
Nej
Timmar per vecka, decimaltal:
Nej
Timmar per vecka, decimaltal (osäkerhetstal):
Nej
Skapad datum
2020-09-24
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003LD