Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Tabell 4.3 - Genomsnittlig tidsanvändning för personer i åldern 20-64 år. År 1990/91 - 2010/11

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
Nej
2019-12-17
Timmar och minuter per dygn:
tid
Timmar och minuter per dygn (osäkerhetstal):
tid
Timmar per dygn, decimaltal:
tid
Timmar per dygn, decimaltal (osäkerhetstal):
tid
Timmar och minuter per dygn:
Flöde
Timmar och minuter per dygn (osäkerhetstal):
Flöde
Timmar per dygn, decimaltal:
Flöde
Timmar per dygn, decimaltal (osäkerhetstal):
Flöde
Timmar och minuter per dygn:
Nej
Timmar och minuter per dygn (osäkerhetstal):
Nej
Timmar per dygn, decimaltal:
Nej
Timmar per dygn, decimaltal (osäkerhetstal):
Nej
Timmar och minuter per dygn:
Nej
Timmar och minuter per dygn (osäkerhetstal):
Nej
Timmar per dygn, decimaltal:
Nej
Timmar per dygn, decimaltal (osäkerhetstal):
Nej
SCB
000003NC
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Källa: Tidsanvändningsundersökningen, SCB. Undersökningen 1990 genomfördes mellan september och maj. För jämförbarheten är uppgifterna i denna tabell för 2000/01 och 2010/11 framtagna för just denna period.

I obetalt arbete ingår: hushållsarbete, underhållsarbete, omsorg om egna barn, omsorg om andra, inköp av varor och tjänster samt annat hemarbete.
I betalt arbete ingår lunch och resor till och från arbetet.
Eftersom statistiken baseras på en urvalsundersökning har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade uppgifterna är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av skattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall, d.v.s. det intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller den riktiga procentandelen.