Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Tabell 4.2 - Ersatta dagar med föräldrapenning och för vård av barn. År 1974 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
Ja
2023-03-21
Föräldrapenning, antal dagar. 1 000-tal:
1 000-tal
Föräldrapenning, könsfördelning andel dagar:
procent
Tillfällig föräldrapenning, antal dagar, 1 000-tal:
1 000-tal
Tillfällig föräldrapenning, könsfördelning andel dagar:
procent
Föräldrapenning, antal dagar. 1 000-tal:
Flöde
Föräldrapenning, könsfördelning andel dagar:
Flöde
Tillfällig föräldrapenning, antal dagar, 1 000-tal:
Flöde
Tillfällig föräldrapenning, könsfördelning andel dagar:
Flöde
Föräldrapenning, antal dagar. 1 000-tal:
Nej
Föräldrapenning, könsfördelning andel dagar:
Nej
Tillfällig föräldrapenning, antal dagar, 1 000-tal:
Nej
Tillfällig föräldrapenning, könsfördelning andel dagar:
Nej
Föräldrapenning, antal dagar. 1 000-tal:
Nej
Föräldrapenning, könsfördelning andel dagar:
Nej
Tillfällig föräldrapenning, antal dagar, 1 000-tal:
Nej
Tillfällig föräldrapenning, könsfördelning andel dagar:
Nej
SCB
000003B4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1974 , 1980 , 1985 ,

Valda 1 Totalt 24

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Källa: Försäkringskassan, publicerad i SCB Jämställdhet. Ersättningsdagar i samband med barns födelse eller adoption samt kontaktdagar ingår inte.
Fr.o.m. 1995 periodiseras statistiken till det år då utbetalningen gjordes.
Föräldraförsäkringen som infördes 1974 har sedan dess genomgått ett antal förändringar som påverkar jämförbarheten över tid. Mer information finns på Försäkringskassans webbplats.