Statistikdatabasen
Tabell 4.1 - Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i kommunal regi. År 1972 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

åldersgrupp Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Barnomsorg, 1972–90 SCB, Förskoleverksamhet, annan pedagogisk verksamhet och fritidshem, Skolverket, publicerad i SCB Jämställdhet.
Uppgifter för tidigare år än 2000 avser åldern 1-6 år respektive 7-9 år. I åldersgruppen 10–12 år kan det förekomma barn äldre än 12 år.
Från och med 2011 har benämningarna barnomsorg och skolbarnomsorg tagits bort från Skolverkets redovisning.
Benämningarna användes som samlingsbegrepp för inskrivna barn i förskola, annan pedagogisk verksamhet (pedagogisk omsorg) och fritidshem. Sammanställningen av antal inskrivna barn har därför gjorts utifrån samma grundvärden som tidigare år.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-06-11
Kontakt
Matilda Sydvart, SCB
+46 010-479 63 44
matilda.sydvart@scb.se

Enhet
Antal barn i befolkningen i 1 000-tal:
antal
Andel barn (procent) inskrivna i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem:
antal
Datatyp
Antal barn i befolkningen i 1 000-tal:
Flöde
Andel barn (procent) inskrivna i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal barn i befolkningen i 1 000-tal:
Nej
Andel barn (procent) inskrivna i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem:
Nej
Säsongsrensad
Antal barn i befolkningen i 1 000-tal:
Nej
Andel barn (procent) inskrivna i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem:
Nej
Skapad datum
2020-09-24
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000004GX