Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Tabell 5.40 - Barn och unga i åldern 0-20 år som någon gång under året fick vård efter typ av insats. År 2016 - 2021

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
Nej
2022-12-15
Antal:
antal
Antal:
Flöde
Antal:
Nej
Antal:
Nej
SCB
0000035S
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanSoL: vård utanför hemmet , LVU: omedelbart omhändertagande , LVU: omedelbart omhändertagande – pga. endast brister i hemmiljön ,

Valda 0 Totalt 13

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Källa: Socialstyrelsens nationella register över socialtjänstens insatser för barn och unga, publicerad i SCB Jämställdhet. Tabellen visar barn och unga som någon gång under året fick vård utom hemmet enligt SoL eller insats enligt LVU, oavsett vilket år placeringarna påbörjades. Avser enbart barn och unga med korrekt personnummer.

Totalen avser heldygnsinsatser. Placeringar vid omedelbara omhändertaganden ingår inte.