Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Tabell 5.36 - Personer som har särskilt boende efter ålder. År 2014 - 2021

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
Nej
2022-12-15
Andel:
andel
Andel:
Flöde
Andel:
Nej
Andel:
Nej
SCB
0000035L
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2014 , 2015 , 2016 ,

Valda 1 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Källa: Socialstyrelsen, publicerad i SCB Jämställdhet. Observera att uppgifter för tidigare årgångar kan revideras i samband med att nya årgångar publiceras.