Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Tabell 5.22 - Barn med vårdbidrag. År 2003 - 2021

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
Ja
2021-12-14
Antal:
antal
Könsfördelning, procent:
andel
Antal:
Flöde
Könsfördelning, procent:
Flöde
Antal:
Nej
Könsfördelning, procent:
Nej
Antal:
Nej
Könsfördelning, procent:
Nej
SCB
0000053F
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2003 , 2004 , 2005 ,

Valda 1 Totalt 19

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Källa: Försäkringskassan, publicerad i SCB Jämställdhet. Vårdbidrag utbetalas till förälder med barn eller ungdomar som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning är i behov av särskild tillsyn och vård. Vårdbidrag betalas ut längst till och med juni månad det år barnet fyller 19 år. Den 1 januari 2019 kom det två nya ersättningar; omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. De kommer på sikt att ersätta vårdbidraget. Uppgifterna för 2003 till och med 2019 gäller för helår. Uppgifterna för 2020 och 2021 gäller för oktober.