Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Tabell 5.20 - Pågående sjukfall pga depressiv episod. Kvartal 2005K1 - 2022K4

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
Nej
2023-06-15
Pågående sjukfall pga depressiv episod:
antal
Pågående sjukfall pga depressiv episod:
Flöde
Pågående sjukfall pga depressiv episod:
Nej
Pågående sjukfall pga depressiv episod:
Nej
SCB
0000034C
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2005K1 , 2005K2 , 2005K3 ,

Valda 1 Totalt 72

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Källa: Försäkringskassan, publicerad i SCB Jämställdhet.