Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Tabell 5.13 - Barns motionerande på fritiden efter ålder. År 2016-2017 - 2018-2019

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
Ja
2020-12-15
Idrottar i förening eller klubb, andel:
procent
Idrottar i förening eller klubb, andel (osäkerhetstal):
procent
Tränar minst en gång per vecka, andel:
procent
Tränar minst en gång per vecka, andel (osäkerhetstal):
procent
Idrottar i förening eller klubb, andel:
Flöde
Idrottar i förening eller klubb, andel (osäkerhetstal):
Flöde
Tränar minst en gång per vecka, andel:
Flöde
Tränar minst en gång per vecka, andel (osäkerhetstal):
Flöde
Idrottar i förening eller klubb, andel:
Nej
Idrottar i förening eller klubb, andel (osäkerhetstal):
Nej
Tränar minst en gång per vecka, andel:
Nej
Tränar minst en gång per vecka, andel (osäkerhetstal):
Nej
Idrottar i förening eller klubb, andel:
Nej
Idrottar i förening eller klubb, andel (osäkerhetstal):
Nej
Tränar minst en gång per vecka, andel:
Nej
Tränar minst en gång per vecka, andel (osäkerhetstal):
Nej
SCB
0000052A
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Källa: Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet. Eftersom statistiken baseras på en urvalsundersökning har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade uppgifterna är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av skattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall, d.v.s. det intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller den riktiga procentandelen.

tabellinnehåll

Tränar minst en gång per vecka, andel

Gäller träning på fritiden så pass att man blir andfådd/svettig, exklusive idrottande i förening/klubb.