Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Tabell 5.10 - Personer som röker och/eller snusar dagligen efter ålder. År 1988-1989 - 2021-2021

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
Ja
2022-12-15
Personer som röker och/eller snusar dagligen:
procent
Personer som röker och/eller snusar dagligen (osäkerhetstal):
procent
Personer som röker och/eller snusar dagligen:
Flöde
Personer som röker och/eller snusar dagligen (osäkerhetstal):
Flöde
Personer som röker och/eller snusar dagligen:
Nej
Personer som röker och/eller snusar dagligen (osäkerhetstal):
Nej
Personer som röker och/eller snusar dagligen:
Nej
Personer som röker och/eller snusar dagligen (osäkerhetstal):
Nej
SCB
00000326
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1988-1989 , 1996-1997 , 2004-2005 ,

Valda 1 Totalt 11

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet. Eftersom statistiken baseras på en urvalsundersökning har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade uppgifterna är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av skattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall, d.v.s. det intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller den riktiga procentandelen.