Statistikdatabasen
Tabell 5.4 - Självskattad hälsa för personer med funktionsnedsättning efter ålder. År 2016-2017 - 2018-2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

hälsotillstånd Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

årsintervall Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet.
Gruppen personer med funktionsnedsättning omfattar här personer som har nedsatt syn, nedsatt hörsel, nedsatt rörelseförmåga, svåra besvär av astma eller allergi, svåra besvär av ängslan, oro eller ångest, stora problem pga. dyslexi och/eller dyskalkyli, en neuropsykiatrisk diagnos eller som har hälsoproblem som i hög grad begränsar aktivitet.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-06-10
Kontakt
Matilda Sydvart, SCB
+46 010-479 63 44
matilda.sydvart@scb.se

Enhet
Självskattad hälsa:
procent
Självskattad hälsa (osäkerhetstal):
procent
Datatyp
Självskattad hälsa:
Flöde
Självskattad hälsa (osäkerhetstal):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Självskattad hälsa:
Nej
Självskattad hälsa (osäkerhetstal):
Nej
Säsongsrensad
Självskattad hälsa:
Nej
Självskattad hälsa (osäkerhetstal):
Nej
Skapad datum
2020-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
00000320