Statistikdatabasen
Tabell 5.23 - Återstående medellivslängd vid 0, 30 respektive 65 års ålder. År 1960 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

ålder Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 59 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: SCB, Befolkningsstatistik, publicerad i SCB Jämställdhet.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Matilda Sydvart, SCB
+46 010-479 63 44
matilda.sydvart@scb.se

Enhet
Återstående medellivslängd i antal år:
år
Datatyp
Återstående medellivslängd i antal år:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Återstående medellivslängd i antal år:
Nej
Säsongsrensad
Återstående medellivslängd i antal år:
Nej
Skapad datum
2020-09-24
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000034M