Statistikdatabasen
Tabell 5.2 - Självskattad hälsa för personer i åldern 25-64 år efter utbildningsnivå. År 2016-2017 - 2018-2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

hälsotillstånd Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

utbildningsnivå Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

årsintervall Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet.
utbildningsnivå
Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk Utbildningsnomenklatur (SUN).
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Matilda Sydvart, SCB
+46 010-479 63 44
matilda.sydvart@scb.se

Enhet
Självskattad hälsa:
procent
Självskattad hälsa (osäkerhetstal):
procent
Datatyp
Självskattad hälsa:
Flöde
Självskattad hälsa (osäkerhetstal):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Självskattad hälsa:
Nej
Självskattad hälsa (osäkerhetstal):
Nej
Säsongsrensad
Självskattad hälsa:
Nej
Självskattad hälsa (osäkerhetstal):
Nej
Skapad datum
2020-09-24
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000031W