Statistikdatabasen
Tabell 2.9 - Kvinnors lön som andel av mäns lön efter sektor. År 1994 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

sektor Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Lönestrukturstatistik, Medlingsinstitutet, publicerad i SCB Jämställdhet.
Med standardvägning avses här att hänsyn har tagits till att kvinnor och män har olika ålder, utbildning, arbetstid, finns inom olika sektorer och tillhör olika yrkesgrupper.

Beräkningarna 1994–2013 är gjorda på 113 yrkesgrupper. Resultatet kan skilja sig från beräkningar gjorda på 355 yrken.

Beräkningarna 2014 och framåt är gjorda på 147 yrkesgrupper och kan skilja sig åt från beräkningar gjorda på 429 yrken.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Matilda Sydvart, SCB
+46 010-479 63 44
matilda.sydvart@scb.se

Enhet
Ej standardvägda andelar (procent):
procent
Standardvägda andelar (procent):
procent
Datatyp
Ej standardvägda andelar (procent):
Flöde
Standardvägda andelar (procent):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Ej standardvägda andelar (procent):
Nej
Standardvägda andelar (procent):
Nej
Säsongsrensad
Ej standardvägda andelar (procent):
Nej
Standardvägda andelar (procent):
Nej
Skapad datum
2020-09-24
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002V0