Statistikdatabasen
Tabell 2.8 - Frånvarande hela veckan p.g.a. föräldraledighet efter frånvarotid och utbildningsnivå. År 2018 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

frånvarotid Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

utbildningsnivå Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Arbetskraftsundersökningar (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet.
Här ingår ledighet vid födsel eller adoption, pappaledighet, tillfällig vård av barn, vård av andras barn och obetald tjänstledighet för vård av barn.
utbildningsnivå
Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk Utbildningsnomenklatur (SUN).
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-06-10
Kontakt
Matilda Sydvart, SCB
+46 010-479 63 44
matilda.sydvart@scb.se

Enhet
Antal:
antal
Antal (osäkerhetstal):
antal
Datatyp
Antal:
Flöde
Antal (osäkerhetstal):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Antal (osäkerhetstal):
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Antal (osäkerhetstal):
Nej
Skapad datum
2020-09-24
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000035W