Statistikdatabasen
Tabell 2.6 - Försörjningshinder för personer 18 år och äldre efter försörjningshinder, inrikes/utrikes född och kön. År 2010 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

försörjningshinder Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

inrikes/utrikes född Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Registret över ekonomiskt bistånd, Socialstyrelsen, publicerad i SCB Jämställdhet.
Försörjningshinder på grund av arbetslöshet: Andel vuxna biståndsmottagare med försörjningshinder på grund av arbetslöshet. Definition av försörjningshinder på grund av arbetslöshet: Här menas en biståndsmottagare som är arbetslös, bedöms ha arbetsförmåga på heltid eller deltid samt står till arbetsmarknadens förfogande. Utgångspunkten är att personen i princip omgående kan börja på ett för denne lämpligt arbete, dvs. det ska inte finnas andra betydande svårigheter som personen måste komma tillrätta med innan ett arbete kan bli aktuellt. Det vanligaste försörjningshindret under året är redovisat. Exempel på beräkning av andelar i procent för grupperna: Inrikes födda vuxna kvinnor (18 år+), med ekonomiskt bistånd och försörjningshinder pga. arbetslöshet/Totalt antal inrikes födda vuxna kvinnor (18 år+), med ekonomiskt bistånd. Andelar i procent.

Försörjningshinder på grund av ohälsa: Andel vuxna biståndsmottagare med försörjningshinder på grund av sjukdom och ohälsa. Definition av försörjningshinder på grund av sjukdom och ohälsa: Här menas en biståndsmottagare som är sjukskriven och har ett läkarintyg eller ett läkarutlåtande som styrker nedsatt arbetsförmåga, eller som har ingen eller otillräcklig inkomst av sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Det vanligaste försörjningshindret under året är redovisat. Exempel på beräkning av andelar i procent för grupperna: Inrikes födda vuxna kvinnor (18 år+), med ekonomiskt bistånd och försörjningshinder pga. ohälsa/Totalt antal inrikes födda vuxna kvinnor (18 år+), med ekonomiskt bistånd. Andelar i procent.

Försörjningshinder på grund av sociala skäl: Andel vuxna biståndsmottagare med försörjningshinder på grund av sociala skäl. Definition av försörjningshinder på grund av sociala skäl: Här menas en biståndsmottagare som för närvarande inte står till arbetsmarknadens förfogande och som socialtjänsten bedömer saknar arbetsförmåga eller vars arbetsförmåga inte är klarlagd. Arbete kan bli aktuellt i framtiden men först efter förberedande insatser. Det vanligaste försörjningshindret under året är redovisat. Exempel på beräkning av andelar i procent för grupperna: Inrikes födda vuxna kvinnor (18 år+), med ekonomiskt bistånd och försörjningshinder pga. av sociala skäl/Totalt antal inrikes födda vuxna kvinnor (18 år+), med ekonomiskt bistånd. Andelar i procent.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-06-10
Kontakt
Matilda Sydvart, SCB
+46 010-479 63 44
matilda.sydvart@scb.se

Enhet
Andel personer:
procent
Datatyp
Andel personer:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Andel personer:
Nej
Säsongsrensad
Andel personer:
Nej
Skapad datum
2020-09-25
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000004N8