Statistikdatabasen
Tabell 2.5 - Hushåll med ekonomiskt bistånd efter hushållstyp. Sökande i åldern 18–64. År 2017 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

hushållstyp Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Registret över ekonomiskt bistånd, Socialstyrelsen. Publicerad i SCB Jämställdhet.
Hushållstyp: Hushållen räknas en gång i riket.

Andel av alla i gruppen: Antalet hushåll i befolkningen är från befolkningsregistret. Källa: SCB

Totalt: Inklusive okänd hushållstyp.

Sammanboende: Här jämställs sammanboende, registrerade partnerskap och gifta par.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Matilda Sydvart, SCB
+46 010-479 63 44
matilda.sydvart@scb.se

Enhet
Antal:
antal
Andel av alla inom respektive grupp:
procent
Procentuell fördelning mellan hushållstyper:
procent
Datatyp
Antal:
Flöde
Andel av alla inom respektive grupp:
Flöde
Procentuell fördelning mellan hushållstyper:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Andel av alla inom respektive grupp:
Nej
Procentuell fördelning mellan hushållstyper:
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Andel av alla inom respektive grupp:
Nej
Procentuell fördelning mellan hushållstyper:
Nej
Skapad datum
2020-09-24
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002UX