Statistikdatabasen
Tabell 2.36 - Nystartade företag efter näringsgren och nationell bakgrund. År 2016 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

näringsgren

Totalt 16 Valda

Sök

nationell bakgrund Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Tillväxtanalys, publicerad i SCB Jämställdhet.
Då undersökningen sedan 2016 är registerbaserad finns inga osäkerhetstal från och med det året. Förändringen innebar även att en viss andel där uppgift för kön saknas inte ingår i redovisningen.
Det finns även ett antal företag där uppgift saknas för kön och bakgrund, dessa redovisas inte i tabellen.
För 2018 rör det sig om 920 företag där uppgift saknas för kön samt utländsk bakgrund.
För 2017 rör det sig om 1010 företag där uppgift saknas för kön samt utländsk bakgrund.
För 2016 rör det sig om 1100 företag där uppgift saknas för kön samt utländsk bakgrund.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-12-15
Kontakt
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
jamstalldhet@scb.se

Enhet
Antal:
antal
Antal (osäkerhetstal):
antal
Könsfördelning:
procent
Könsfördelning (osäkerhetstal):
procent
Datatyp
Antal:
Flöde
Antal (osäkerhetstal):
Flöde
Könsfördelning:
Flöde
Könsfördelning (osäkerhetstal):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Antal (osäkerhetstal):
Nej
Könsfördelning:
Nej
Könsfördelning (osäkerhetstal):
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Antal (osäkerhetstal):
Nej
Könsfördelning:
Nej
Könsfördelning (osäkerhetstal):
Nej
Skapad datum
2021-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000004FM