Statistikdatabasen
Tabell 2.33 - Frånvarande p.g.a. sjukdom hela eller del av referensveckan efter ålder. År 2018 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

hela eller del av referensveckan Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Arbetskraftsundersökningar (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-06-10
Kontakt
Matilda Sydvart, SCB
+46 010-479 63 44
matilda.sydvart@scb.se

Enhet
Pågående sjukpenningfall. Antal i tusental:
tusental
Pågående sjukpenningfall. Antal i tusental (osäkerhetstal):
tusental
Datatyp
Pågående sjukpenningfall. Antal i tusental:
Flöde
Pågående sjukpenningfall. Antal i tusental (osäkerhetstal):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Pågående sjukpenningfall. Antal i tusental:
Nej
Pågående sjukpenningfall. Antal i tusental (osäkerhetstal):
Nej
Säsongsrensad
Pågående sjukpenningfall. Antal i tusental:
Nej
Pågående sjukpenningfall. Antal i tusental (osäkerhetstal):
Nej
Skapad datum
2020-09-25
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003L5