Statistikdatabasen
Tabell 2.31 - Pågående sjukpenningfall i december. År 1974 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

sjukpenningfallens längd Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 46 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Sjukfall, Försäkringskassan, publicerad i SCB Jämställdhet.
I statistiken ingår enbart sjukfall där ett sjukfall är en period av sammanhängande utbetalningar av sjukpenning (inkl. förebyggande, förlängd och fortsatt sjukpenning), rehabiliteringspenning (inkl. förlängd rehabiliteringspenning) och arbetsskadesjukpenning.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-06-10
Kontakt
Matilda Sydvart, SCB
+46 010-479 63 44
matilda.sydvart@scb.se

Enhet
Pågående sjukpenningfall. Antal i 1 000-tal:
1 000-tal
Datatyp
Pågående sjukpenningfall. Antal i 1 000-tal:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Pågående sjukpenningfall. Antal i 1 000-tal:
Nej
Säsongsrensad
Pågående sjukpenningfall. Antal i 1 000-tal:
Nej
Skapad datum
2020-09-24
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003L9