Statistikdatabasen
Tabell 2.3 - Disponibel inkomst per konsumtionsenhet för hushåll 20-64 år efter hushållstyp. År 2011 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

hushållstyp Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Disponibel inkomst: Summan av alla inkomster och transfereringar (t.ex. barn- och bostadsbidrag samt försörjningsstöd) minus slutlig skatt.

Konsumtionsenhet: För att göra jämförelser av t.ex. disponibel inkomst och ekonomisk köpkraft mellan olika typer av hushåll används ett viktsystem där konsumtionen är relaterad till hushållets sammansättning. Den disponibla inkomsten divideras med den konsumtionsvikt som gäller för hushållet. Skalan fastställs av SCB och bygger bl.a. på budgetberäkningar utförda av Konsumentverket och underlag för bedömning av en baskonsumtion som kan beräknas för olika hushållstyper.

Konsumtionsenhetsskala:

Ensamboende 1,0
Sammanboende par 1,51
Ytterligare vuxen 0,6
Första barnet 0–19 år 0,52
Andra och påföljande barn 0–19 år 0,42
Källa: Inkomst och taxeringsregistret, SCB, publicerad i SCB Jämställdhet.
Alla belopp är i 2018 års priser.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-06-10
Kontakt
Matilda Sydvart, SCB
+46 010-479 63 44
matilda.sydvart@scb.se

Enhet
Disponibel inkomst:
tustentals kronor
Datatyp
Disponibel inkomst:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Disponibel inkomst:
Nej
Säsongsrensad
Disponibel inkomst:
Nej
Skapad datum
2020-09-24
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000031F