Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Tabell 2.23 - Sysselsatta föräldrar 20-64 år med hemmavarande barn 16 år och yngre efter yngsta barnets ålder och anknytning till arbetsmarknaden. År 2021 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
Ja
2023-03-21
Antal i 1 000-tal:
1 000-tal
Antal i 1 000-tal (osäkerhetstal):
1 000-tal
Procentuell fördelning mellan anställningsformer:
andel
Procentuell fördelning mellan anställningsformer (osäkerhetstal):
andel
Antal i 1 000-tal:
Flöde
Antal i 1 000-tal (osäkerhetstal):
Flöde
Procentuell fördelning mellan anställningsformer:
Flöde
Procentuell fördelning mellan anställningsformer (osäkerhetstal):
Flöde
Antal i 1 000-tal:
Nej
Antal i 1 000-tal (osäkerhetstal):
Nej
Procentuell fördelning mellan anställningsformer:
Nej
Procentuell fördelning mellan anställningsformer (osäkerhetstal):
Nej
Antal i 1 000-tal:
Nej
Antal i 1 000-tal (osäkerhetstal):
Nej
Procentuell fördelning mellan anställningsformer:
Nej
Procentuell fördelning mellan anställningsformer (osäkerhetstal):
Nej
SCB
000003HG
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Källa: Arbetskraftsundersökningar (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet. Bland företagare ingår medhjälpande hushållsmedlem. Eftersom statistiken baseras på en urvalsundersökning har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade uppgifterna är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av skattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall, d.v.s. det intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller den riktiga procentandelen. Från och med den 1 januari 2021 genomfördes en förändring av AKU, enligt förordning (2019/1700). I och med denna förändring av AKU finns en tidsseriebrott mellan 2020 och 2021. Äldre jämställdhetsstatistik med källa AKU finns nu under rubriken 'Äldre tabeller som inte uppdateras'. Mer information om tidsseriebrotten finns på scb.se/AKU.