Statistikdatabasen
Tabell 2.18 - Segregeringsindex efter ålder. År 2017 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

ålder

Totalt 4 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Yrkesregistret, SCB, publicerad i SCB Jämställdhet.
Storleken på index kan variera mellan noll och hundra där noll innebär att kvinnors och mäns representation i varje enskilt yrke är lika stor medan ett index lika med hundra är liktydigt med att kvinnor och män har fullständigt olika yrken. Det betyder att ju större index desto högre grad av könssegregering på arbetsmarknaden och omvänt ju mindre index desto mindre könssegregering. Indexet är beräknat på yrken enligt Svensk standard för svensk yrkesklassificering (SSYK 2012).
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-06-10
Kontakt
Matilda Sydvart, SCB
+46 010-479 63 44
matilda.sydvart@scb.se

Enhet
Segregeringsindex:
index
Förvärvsarbetande kvinnor, antal:
antal
Förvärvsarbetande män, antal:
antal
Datatyp
Segregeringsindex:
Flöde
Förvärvsarbetande kvinnor, antal:
Flöde
Förvärvsarbetande män, antal:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Segregeringsindex:
Nej
Förvärvsarbetande kvinnor, antal:
Nej
Förvärvsarbetande män, antal:
Nej
Säsongsrensad
Segregeringsindex:
Nej
Förvärvsarbetande kvinnor, antal:
Nej
Förvärvsarbetande män, antal:
Nej
Skapad datum
2020-09-24
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
00000360