Statistikdatabasen
Tabell 2.15 - Anställda 20-64 år efter sektor och anknytningsgrad till arbetsmarknaden. År 2018 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

sektor Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

anknytningsgrad till arbetsmarknaden Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Arbetskraftsundersökningar (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet.
Uppgift om sektor saknas för anställda utomlands. I den här gruppen ingår även de som saknar uppgift om sektor.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-06-10
Kontakt
Matilda Sydvart, SCB
+46 010-479 63 44
matilda.sydvart@scb.se

Enhet
Antal i 1 000-tal:
1 000-tal
Antal i 1 000-tal (osäkerhetstal):
1 000-tal
Procentuell fördelning efter anknytningsgrad till arbetsmarknaden:
procent
Procentuell fördelning efter anknytn.grad till arbetsmarknaden (osäkerhetstal):
procent
Könsfördelning, procent:
procent
Könsfördelning, procent (osäkerhetstal):
procent
Datatyp
Antal i 1 000-tal:
Flöde
Antal i 1 000-tal (osäkerhetstal):
Flöde
Procentuell fördelning efter anknytningsgrad till arbetsmarknaden:
Flöde
Procentuell fördelning efter anknytn.grad till arbetsmarknaden (osäkerhetstal):
Flöde
Könsfördelning, procent:
Flöde
Könsfördelning, procent (osäkerhetstal):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal i 1 000-tal:
Nej
Antal i 1 000-tal (osäkerhetstal):
Nej
Procentuell fördelning efter anknytningsgrad till arbetsmarknaden:
Nej
Procentuell fördelning efter anknytn.grad till arbetsmarknaden (osäkerhetstal):
Nej
Könsfördelning, procent:
Nej
Könsfördelning, procent (osäkerhetstal):
Nej
Säsongsrensad
Antal i 1 000-tal:
Nej
Antal i 1 000-tal (osäkerhetstal):
Nej
Procentuell fördelning efter anknytningsgrad till arbetsmarknaden:
Nej
Procentuell fördelning efter anknytn.grad till arbetsmarknaden (osäkerhetstal):
Nej
Könsfördelning, procent:
Nej
Könsfördelning, procent (osäkerhetstal):
Nej
Skapad datum
2020-09-24
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000030Y