Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Tabell 2.13 - Befolkningen och relativa arbetskraftstal efter ålder och födelseregion. År 2021 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
Ja
2023-03-21
Befolkningen, tusental:
tusentals personer
Befolkningen, tusental (osäkerhetstal):
procent
Relativa arbetskraftstal, procent:
procent
Relativa arbetskraftstal, procent (osäkerhetstal):
procent
Befolkningen, tusental:
Flöde
Befolkningen, tusental (osäkerhetstal):
Flöde
Relativa arbetskraftstal, procent:
Flöde
Relativa arbetskraftstal, procent (osäkerhetstal):
Flöde
Befolkningen, tusental:
Nej
Befolkningen, tusental (osäkerhetstal):
Nej
Relativa arbetskraftstal, procent:
Nej
Relativa arbetskraftstal, procent (osäkerhetstal):
Nej
Befolkningen, tusental:
Nej
Befolkningen, tusental (osäkerhetstal):
Nej
Relativa arbetskraftstal, procent:
Nej
Relativa arbetskraftstal, procent (osäkerhetstal):
Nej
SCB
000001JH
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanSverige , Norden exkl. Sverige , Europa exkl. Norden ,

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Källa: Arbetskraftsundersökningar (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet. Personer födda i Turkiet redovisas i gruppen Europa utom Norden. Eftersom statistiken baseras på en urvalsundersökning har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade uppgifterna är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av skattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall, d.v.s. det intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller den riktiga procentandelen. Från och med den 1 januari 2021 genomfördes en förändring av AKU, enligt förordning (2019/1700). I och med denna förändring av AKU finns en tidsseriebrott mellan 2020 och 2021. Äldre jämställdhetsstatistik med källa AKU finns nu under rubriken 'Äldre tabeller som inte uppdateras'. Mer information om tidsseriebrotten finns på scb.se/AKU.